ETUSIVU OG:N SYNTY PERINTEEMME SANAA AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT
ORIGINAL GROUPIN SYNTY

Original Groupin juuret ovat Raamatun sanassa. Eräät jäsenet, jotka olivat aiemmin osallistuneet perinteisiin kahdentoista askeleen toipumisryhmiin, kokivat kristillisen kääntymyksen. Tämän seurauksena he tahtoivat palata ryhmätoiminnassa raamatullisille juurille. Heidän mielestään Raamattu on ainoa alkuperäinen ja aito Jumalan sanoma ihmiskunnalle. Raamatun sanoman avulla ihmisillä on mahdollisuus pelastua ei ainoastaan päihderiippuvuudesta, vaan myös synnistä, rakastavan Jumalamme antamaan vapauteen, lepoon ja rauhaan.

Kristillinen vertaistukiryhmä syntyi 1921, jota kutsuttiin Oxford-ryhmäliikkeeksi. Ryhmä laati sarjan "askeleita" prosessiksi, jonka tarkoituksena on ihmisen sisäisen elämän puhdistaminen ja uudistaminen. Ryhmäliikkeen ohjelmaan kuului neljä ehdottomuutta johon pyrittiin; ehdoton rehellisyys, ehdoton epäitsekkyys, ehdoton mielen puhtaus ja ehdoton rakkaus. Ryhmällä oli viisi perusperiaatetta, joita olivat luottamus, tunnustus, syyllisyyden toteaminen, muuttuminen ja sinnikkyys. Lisäksi ryhmän opetukset perustuivat kuuteen perusolettamukseen; Ihminen on syntinen, mutta hän voi muuttua. Tunnustaminen on muutoksen edellytys. Muuttunut ihminen elää suorassa yhteydessä Jumalaan.
Sittemmin AA-liike, joka perustettiin v.1935 sovelsi näitä periaatteita ja käytäntöjä, jotka olivat heille tuttuja Oxford-liikkeen piiristä. Aloittaessaan toimintaa heillä oli ohjeenaan vain Raamattu ja Oxford-ryhmän ohjeet.

Vaikka AA:n tausta onkin kristillisessä uskossa, sen ohjelmasta jätettiin pois hieman myöhemmin kristillistä uskoa käsittelevät kohdat, jotta se muodostuisi kaikkien ihmisten raittiusliikkeeksi.

Original Groupin ajatuksena on antaa kristillinen, Raamatun sanaan perustuva mahdollisuus hoitaa itseään vertaistukiryhmässä. Uskomme sillä voivan olla suuri vaikutus yksilön tervehtymiseen. Monet ryhmäläiset ovat kokeneet, että kristillistä uskoa on seurattava myös sisäisen elämän täydellinen muutos ja uudistuminen. Työskentely toisten ryhmäläisten kanssa auttaa meitä järjestämään elämäämme uudelleen ja tukemaan tällä matkalla toinen toisiamme.